Pinksteren

Pinksteren

De christelijke feestdagen mystiek en spiritueel uitgelegd.

De Diepere Betekenis

Herken jij dit? Dat je plotseling overladen wordt met een gelukzalig gevoel. Alsof je volledig één bent met iets of iemand en alles klopt? Een haast goddelijke dimensie komt dan zo dichtbij, dat het rechtstreeks in contact treedt met je eigen brein en jij het gevoel hebt dat je in de zevende hemel verkeert.

Ik overdrijf misschien wat, maar in het kort vieren we dit gevoel met Pinksteren. Al eeuwenlang wordt vandaag stilgestaan dat de Heilige Geest werd neergedaald of ‘uitgestort’. Dat klinkt als een soort waterval en volgens de beschrijvingen uit oude geschriften, is dat ook een soortgelijk gevoel: dat je plotseling ‘volgegoten’ wordt met liefde en licht.

Maar wat kun jij met deze kennis, los van het religieuze?

Jouw goddelijke dimensie

De Heilige Geest symboliseert mystiek gezien een ‘stukje’ van iets goddelijks dat in mensen zélf werkt en jouw nieuw leven inblaast: je voelt je licht, vrolijk en gedragen. Het is een soort kracht die je alledaagse leven meer glans en kleur geeft, waardoor je veel beter en langer kan genieten.

Het mooie is dat iedereen die kracht in zich heeft. Je kan ‘m dus ook nooit verliezen. Sterker nog: je kunt ‘m zelfs aanwakkeren. Maar… helaas ook doven. Dan verandert je kracht van een grote vlam in een klein waakvlammetje. Het is dan nog wel aanwezig, maar vooral op de achtergrond.

Dat gebeurt wanneer je al langere tijd niet trouw blijft aan jezelf, te veel inlevert, je vaak te druk maakt, verkeerde prioriteiten stelt of onvoldoende tijd in stilte doorbrengt om te luisteren naar je innerlijke weten.

Maar het kan ook zo zijn dat je hier wél zorgvuldig in bent. Dan kan het zo maar zijn dat je simpelweg toe bent aan een ander – dieper of hoger –  niveau van bewustzijn.

Dat herken je wanneer je steeds váker of lánger of méér je best moet doen om er hetzelfde gevoel uit te halen. Het gemak en de natuurlijkheid is dan weg. Het vuur blijft dan van binnen nog wel branden, maar het kan er niet uit en dat voelt heel onbevredigend. Je voelt dat er méér inzit, maar je komt er niet bij. Alsof je tegen een plafond aan loopt.

Sleutel naar geluk

Dus dat je die kracht bij je draagt, betekent niet automatisch dat je ook een gelukkig en vervuld leven leidt.Een zinvol en gelukkig leven leiden heeft te maken met je innerlijke houding en je bereidheid om jezelf te blijven ontwikkelen, ook op spiritueel vlak, omdat het nauw verbonden is met wie je in essentie bent.

Veel mensen proberen eerst meer dingen of meer geld of meer vrije tijd te hebben, om meer te kunnen doen wat ze willen, in de hoop dat ze gelukkiger worden. Maar het werkt eigenlijk net andersom. Je moet eerst zijn wie je werkelijk bent en vervolgens doen wat je moet doen, om te hebben wat je wilt.

Jouw ‘zijn’ is dus de belangrijke sleutel om de kwaliteit van je alledaagse leven te verhogen.

Dus maak niet de denkfout: ik leef al heel bewust, ik bid, mediteer, sport, eet gezond en ik ben een positieve denker. Dus ik heb dat niet nodig. Wees ook eerlijk: wáár lukt het je nog niet? Waar in je leven, werk of relatie loopt het nog niet zo gladjes (terwijl je wel dat verlangen hebt)? Dat zijn de gebieden waar verdieping wacht en waardoor je weer gaat groeien als mens.

TIP!

Soms heb je iemand nodig die het vuur verder bij je aanwakkert, zodat het ook op die terreinen weer vol voor je gaat leven. Een goede mentor, lifecoach of leermeester is hierin heel waardevol, omdat de aanwijzingen die het verschil voor je maken steeds subtieler worden. Wat je verder brengt is een ander, hoger niveau van bewustzijn om tot betere antwoorden en stappen te komen die je leven meer glans en kleur teruggeven.

Stel jezelf steeds de vraag:

Brengt het aangereikte mij meer verbinding of verdere versplintering? Word ik er rustiger en gelukkiger van of brengt het me nog meer twijfel en onrust?

Iets dat bij je past voelt goed. Of niet.

Geef je op voor een verdiepend gesprek

Hemelvaart

Hemelvaart

Hemelvaart. Best een verwarrend woord. Wie váárt er nu naar de hemel? En waarom is dat reden voor feestvieren? De christelijke feestdagen mystiek en spiritueel uitgelegd.

De Diepere Betekenis

Als het over Hemelvaart gaat, willen de Bijbelse schrijvers duidelijk maken dat Jezus voorgoed naar de hemel gaat. Daarmee is zijn plaats of positie verhoogd, een soort promotie op de carrièreladder. Hij is niet alleen dicht bij God, hij regeert nu ook samen met hem. Na zijn vernedering aan het kruis (Goede Vrijdag) is dit wel een feestje waard. Oké, leuk weetje. Maar wat kun jij ermee? Hemelvaart draait om vereniging: contact maken met wie je ten diepste bent. Het vormt samen met Pinksteren een complete cyclus van heelwording: het besef dat alles één is.

Alles in een

Dat besef van eenheid is belangrijk, want in ons dagelijks leven bepalen zorgen, stress, teleurstelling of verdriet vaak ons gedrag en hoe we ons voelen. Ze veroorzaken een tweestrijd in jezelf waardoor je niet meer volledig mee beweegt met het leven. Je zegt dan: ‘Ik voel me uit balans’ of ‘ik ben de verbinding met mezelf kwijt’ of ‘Ik voel geen aansluiting met de mensen om me heen’. Het draagt bij aan onzekerheid en getwijfel waardoor je minder gaat genieten.

Belangrijk dus, dat je deze emoties beter leert loslaten, zodat je minder ruis ervaart op je wat je diep van binnen weet: je innerlijke weten. Het wordt dan makkelijker om de juiste stap of beslissing te maken, waardoor je zelfvertrouwen groeit én het vertrouwen dat het leven het beste met je voor heeft. Je gaat minder duwen en trekken om iets voor elkaar te krijgen, simpelweg omdat dingen je vaker worden ‘aangereikt’.

Jouw hemel op aarde

Hemelvaart symboliseert dus een beweging van het aardse en materiële naar een hogere wereld in jezelf waarin je je vrijer, gelukkiger of meer gedragen voelt. Het gaat dus niet zozeer om de hemel of wolken of een oude man met witte baard, maar om het bereiken van het hoogste niveau van zelfbewustzijn: ten volste leven naar je authentieke en autonome zelf.

Het leuke is trouwens dat Hemelvaart en Pinksteren een spiegel van elkaar vormen. Want op Pinksteren manifesteert zich de tegengestelde beweging: energie wordt weer materie. De mogelijkheid om ‘de hemel op aarde’ te ervaren, zeg maar.

Stel je dat eens voor…hoe vrij en vervuld zou jouw leven dan zijn?

Tip
De periode van Hemelvaart tot en met Pinksteren omvat exact 10 dagen en het is een bijzondere periode om je eigen scheppingskracht te ervaren en neer te zetten. Mijn tip voor jou:

  • Stem tot aan Pinksteren in de ochtend en avond heel bewust af op je hart.
  • Spreek liefdevolle voornemens uit voor jezelf en je relaties.
  • Onderneem een (kleine) actie op je voornemens zodra je een ingeving hebt of een kans zich voordoet.
    (Zo voorkom je ‘whishful thinking‘ en maak je je wensen manifest).

Pas je deze tip al dagelijk toe? Heel goed! Hiermee kies je nogmaals heel bewust om vanuit je eigen goddelijkheid of grootsheid te leven.

Op jouw geluk! Verder praten?

Geef je op voor een verdiepend gesprek

40 Dagen

40. En het geheim rond sterven

Waarom zitten er exact 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart? De christelijke feestdagen mystiek en spiritueel uitgelegd. Wist je dat de 40 dagen na Pasen een geheim met zich meedraagt? Want waarom is het exact na 40 dagen Hemelvaart, onze volgende feestdag? Dat heeft alles te maken met het getal 40 en een ritmisch geheim rond sterven. Dat klinkt wat zwaar en treurig, maar lees toch even verder. Het zal je verrassen. Het geheim geeft zich namelijk niet zomaar prijs. Maar als je je erin verdiept, zie je dat die periode van 40 (dagen, weken, maanden, jaren) eigenlijk steeds te maken heeft met een overgangsperiode verdeeld over 4 fasen:

4 Fasen

Fase 1 – een ingrijpende gebeurtenis
Fase 2 – een tijd van rijping
Fase 3 – een metamorfose, een overgang naar een nieuwe fase
Fase 4 – de vreugde die daarbij hoort

Zo is 40 dagen de duur van de wittebroodsweken en de kraamtijd. Maar tevens de periode die in de medische wereld wordt beschouwd voor genezing. Ook het eerste lachje van een (klein)kind kan je ontdekken op de 40e dag na de geboorte. En wat dacht je van de traditionele 6-wekenmis of herdenkingsdienst die wordt gehouden na iemands overlijden? Ook dat zijn 40 dagen.

Incarnatiegetal

Maar hoe zit het met het ritmisch geheim van sterven waar ik over sprak?Dat heeft te maken met een aardse afspiegeling van een kosmische werkelijkheid. Veertig is een incarnatiegetal: iets wil op aarde komen. Zo wordt bij het afsterven van het lichaam volgens veel tradities de overledene na 40 dagen wakker in de zielenwereld en beleeft daar zijn of haar leven in vogelvlucht ‘terug’: van het einde tot het begin. De overledene ziet wat er goed was en wat niet en verwerkt dat als grondstof voor het volgende leven.

Hiermee vertonen de 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart uit onze christelijke traditie, een opmerkelijke parallel met het Bardo-ritueel uit het Tibetaans-boeddhisme: de overgangsfase waarin een overleden ziel binnen 40 dagen een nieuw lichaam kiest om opnieuw in geboren te worden (incarnatie).

Betekenisvolle periode

De 40-dagentijd na het sterven kan voor de achterblijvers bij uitstek als een periode vol betekenis ervaren worden.

Je moet er maar eens in je eigen leven op letten, op de 40e dag na het sterven gebeurt er ‘iets’: een klok in huis die ineens stilstaat, een droom waarin je de overledene terugziet of een vogel in je tuin die je een ‘boodschap’ lijkt door te geven. Subtiele aanwijzingen die vaak een diepe indruk op je achterlaten.

Goed leven is goed sterven

Een periode van 40 is als een soort gids om jou te laten uitgroeien tot een krachtig, evenwichtig en wijs persoon in je aardse leven nu. Hoe bewuster je bent van de signalen die je de goede kant op wijzen, hoe minder strijd je ervaart en hoe meer het geheim van het leven zich prijsgeeft: je voelt je lichter, vrijer, dankbaarder in voor-… én tegenspoed. Goed sterven begint dus al bij goed leven nu.

Wat denk jij? Zou de uitspraak ‘Het leven begint bij 40’ daar ook op doelen?

Verder praten?

Op zoek naar betere antwoorden in deze onzekere tijden? Of gewoon toe aan verdieping?

Het beste antwoord zit in jezelf. Geef je op voor een gratis verdiepend gesprek en leer jezelf en je leven beter begrijpen.

Geef je op voor een verdiepend gesprek

Schema feestdagen 7 fasen

De reis van zelfontdekking

De feestdagen spiritueel en mystiek uitgelegd.

Onze tradities en feestdagen kunnen je – los van het religieuze karakter – helpen om jezelf beter te begrijpen.

In dit schema de reis van zelfontdekking die ieder mens in zichzelf kan doormaken wanneer hij zich op spiritueel niveau verder ontwikkelt. Het toont hoe je de christelijke feestdagen en hun Bijbelse verhalen symbolisch kunt interpreteren om een beter, gelukkiger, vrijer en uiteindelijk completer mens te worden.

Iedere feestdag symboliseert een ander stadium van groei. De 7 fasen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en berusten op een individuele, mystieke ervaring. Een fase overslaan is onmogelijk. Een fase sneller doorlopen is – met de juiste kennis en begeleiding- wel mogelijk.


Goede Vrijdag

Waarom is Goede Vrijdag… ‘goed’?

Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Jezus Christus. Het is zijn sterfdag. Maar wat is er nou ‘goed’ aan iemand verliezen? De christelijke feestdagen mystiek en spiritueel uitgelegd.

De Diepere Betekenis

In je eigen leven herken je ongetwijfeld de zaken die persoonlijk leed bij je veroorzaken vanuit de angst dat je iets of iemand verliest. Jij of iemand die je liefhebt wordt ziek, krijgt een ongeluk, wordt aangerand, raakt gehandicapt of sterft te vroeg. Het zijn voorbeelden van het Bijbelse ‘lichamelijke kwaad’. Maar je kan ook op geestelijk vlak lijden. Bijvoorbeeld omdat je veel zorgen hebt, vaak boos bent, je gefrustreerd voelt of minderwaardig, onzeker of verdrietig (het geestelijke kwaad). Het steeds in strijd zijn met en het niet kunnen accepteren van een situatie zoals die is, veroorzaakt dit lijden.

Goede Vrijdag symboliseert dat als het ego, die dit lijden veroorzaakt, wordt ontstegen, het absolute (het Hemelse of goddelijke) en het relatieve (het Aardse) weer bij elkaar komen. Dit brengt ons als mens een nieuw niveau van bewustzijn. Je wordt weer heel, of anders gezegd: weer één. Dat nieuwe eenheidsbewustzijn geeft ons ook mogelijkheden om los te komen van de angst om zaken te verliezen, om verlaten te worden en om te sterven. Als we in wezen één zijn, kunnen we immers niets verliezen, ook al ervaren we dat vaak anders.

Het besef dat geestelijk gezien verlies niet mogelijk is, geeft ons vrijheid. Zo betekent het loslaten van mensen niet dat contact nooit meer mogelijk zal zijn, het wordt misschien op een andere wijze voortgezet. Als het voor onze ontwikkeling nodig is om contact te hebben met bepaalde situaties, mensen of omstandigheden blijven deze voor ons toegankelijk. Als ze voor onze ontwikkeling niet meer nodig zijn, nemen we afstand en krijgen we contact met andere levensomstandigheden, die nieuwe mogelijkheden bieden voor ons ontwikkelingsproces. Het maakt je vrij.

Vandaar dat Goede Vrijdag een dag is om te vieren.

Het Bijbelse Verhaal

Goede Vrijdag is de sterfdag van Jezus Christus. Om 09.00 uur werd hij gekruisigd. Om 12.00 uur werd het donker en om 15.00 uur overleed hij. Voor zonsondergang werd hij begraven. We noemen Goede Vrijdag ‘goed’, vanwege de houding die Jezus aannam tijdens zijn kruisiging. Hij staat onder grote druk, is bang, had pijn, was verdrietig, maar toch bleef hij liefdevol naar anderen en trouw aan zichzelf. Hij vergaf de mensen die hem pijn deden. En hoewel hij niet kon ontsnappen aan het lichamelijke kwaad (hij sterft), ontsnapt hij wel aan het geestelijke kwaad (hij vergeeft en blijft liefdevol). In zijn denken en doen bleef hij ‘goed’. Dat is wat gevierd wordt op Goede Vrijdag.

Tip
Probeer in je eigen leven alles als een ervaring te zien: zonder oordeel van positief of negatief. Vermijd de strijd in je hoofd dat iets anders of beter had moeten zijn. Gewoonweg: Het is.

Dankbaar zijn helpt je in het proces om dingen te accepteren voor wat ze zijn. Waar kun jij nu – op dit moment – dankbaar voor zijn?

Geef je op voor een verdiepend gesprek