Waarom is Goede Vrijdag… ‘goed’?

 

Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Jezus Christus. Het is zijn sterfdag. Maar wat is er nou ‘goed’ aan iemand verliezen?

De christelijke feestdagen mystiek en spiritueel uitgelegd.

 

De Diepere Betekenis 

In je eigen leven herken je ongetwijfeld de zaken die persoonlijk leed bij je veroorzaken vanuit de angst dat je iets of iemand verliest. Jij of iemand die je liefhebt wordt ziek, krijgt een ongeluk, wordt aangerand, raakt gehandicapt of sterft te vroeg. Het zijn voorbeelden van het Bijbelse ‘lichamelijke kwaad’. Maar je kan ook op geestelijk vlak lijden. Bijvoorbeeld omdat je veel zorgen hebt, vaak boos bent, je gefrustreerd voelt of minderwaardig, onzeker of verdrietig (het geestelijke kwaad). Het steeds in strijd zijn met en het niet kunnen accepteren van een situatie zoals die is, veroorzaakt dit lijden.

Goede Vrijdag symboliseert dat als het ego, die dit lijden veroorzaakt, wordt ontstegen, het absolute (het Hemelse of goddelijke) en het relatieve (het Aardse) weer bij elkaar komen. Dit brengt ons als mens een nieuw niveau van bewustzijn. Je wordt weer heel, of anders gezegd: weer één. Dat nieuwe eenheidsbewustzijn geeft ons ook mogelijkheden om los te komen van de angst om zaken te verliezen, om verlaten te worden en om te sterven. Als we in wezen één zijn, kunnen we immers niets verliezen, ook al ervaren we dat vaak anders.

 

Het besef dat geestelijk gezien verlies niet mogelijk is, geeft ons vrijheid. Zo betekent het loslaten van mensen niet dat contact nooit meer mogelijk zal zijn, het wordt misschien op een andere wijze voortgezet. Als het voor onze ontwikkeling nodig is om contact te hebben met bepaalde situaties, mensen of omstandigheden blijven deze voor ons toegankelijk. Als ze voor onze ontwikkeling niet meer nodig zijn, nemen we afstand en krijgen we contact met andere levensomstandigheden, die nieuwe mogelijkheden bieden voor ons ontwikkelingsproces. Het maakt je vrij.

Vandaar dat Goede Vrijdag een dag is om te vieren.

 


Het Bijbelse Verhaal

Goede Vrijdag is de sterfdag van Jezus Christus. Om 09.00 uur werd hij gekruisigd. Om 12.00 uur werd het donker en om 15.00 uur overleed hij. Voor zonsondergang werd hij begraven. We noemen Goede Vrijdag ‘goed’, vanwege de houding die Jezus aannam tijdens zijn kruisiging. Hij staat onder grote druk, is bang, had pijn, was verdrietig, maar toch bleef hij liefdevol naar anderen en trouw aan zichzelf. Hij vergaf de mensen die hem pijn deden. En hoewel hij niet kon ontsnappen aan het lichamelijke kwaad (hij sterft), ontsnapt hij wel aan het geestelijke kwaad (hij vergeeft en blijft liefdevol). In zijn denken en doen bleef hij ‘goed’. Dat is wat gevierd wordt op Goede Vrijdag.

TIP!

Probeer in je eigen leven alles als een ervaring te zien: zonder oordeel van positief of negatief. Vermijd de strijd in je hoofd dat iets anders of beter had moeten zijn. Gewoonweg: Het is.

Dankbaar zijn helpt je in het proces om dingen te accepteren voor wat ze zijn. Waar kun jij nu – op dit moment – dankbaar voor zijn? 

Verder praten?