PRIVACY EN COOKIE STATEMENT

 

PERSONNE B.V. neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. PERSONNE B.V. heeft dit Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van PERSONNE B.V. bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS DOOR PERSONNE B.V.

PERSONNE B.V. kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van PERSONNE B.V. afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. PERSONNE B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

 • Contactgegevens: PERSONNE B.V.gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres en je geboortedatum, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt PERSONNE B.V. jouw contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van PERSONNE B.V.. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van PERSONNE B.V. en aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt maandelijks verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: Op de website van PERSONNE B.V. (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Betaalgegevens: PERSONNE B.V.gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

 

DELEN MET DERDEN

 

PERSONNE B.V. kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 

 • Dienstverleners: PERSONNE B.V. deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor PERSONNE B.V. correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit PERSONNE B.V. een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PERSONNE B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt PERSONNE B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal PERSONNE B.V. de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

 

COOKIES

 

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 

 • PERSONNE B.V. maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • Met jouw toestemming plaatst PERSONNE B.V. tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk PERSONNE B.V.. Hierdoor kan PERSONNE B.V. te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van PERSONNE B.V. bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke maar, dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
 • PERSONNE B.V. maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt PERSONNE B.V. Inzage in het bezoek aan de Website doorinformatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan PERSONNE B.V. de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.
  Lees hier over het privacy beleid van Google en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
  De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. PERSONNE B.V. heeft hier geen invloed op. PERSONNE B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om de via PERSONNE B.V. verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken.

Weigeren en verwijderen van cookies

De eerste keer dat je op de website van PERSONNE B.V. komt, wordt gevraagd of je cookies wilt accepteren met de melding dat wij (noodzakelijke, statistische & marketing cookies) gebruiken en dat je bij gebruik van de website akkoord gaat. Voordat wij niet-noodzakelijke cookies plaatsen hebben wij een expliciet akkoord nodig van jou als gebruiker.

Indien je toch wilt afmelden voor (niet noodzakelijke) cookies dan lees je hieronder hoe dit te doen:

 1. Desktop: ga met de muis naar de linkeronderkant van het scherm op de Privacy / Cookie pagina.
 2. Klik linksonder op de kleine pop-up met de benaming “Cookie Instellingen”
 3. De cookiemelding verschijnt onderaan het scherm.
 4. Klik op “alleen functioneel” helemaal rechts van de cookiemelding.
 5. Uw cookievoorkeuren zijn gewijzigd / opgeslagen.
 6. Eventueel kun je de (eerdere) cookies uit de browser verwijderen. Wil je deze verwijderen via de gebruikte browser; dan lees je hier hoe je dat doet.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

 

Op de website van PERSONNE B.V. kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. PERSONNE B.V.  draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

 

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

 

PERSONNE B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor PERSONNE B.V. jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na drie (3) jaar danwel drie (3) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt PERSONNE B.V. jouw persoonsgegevens.

 

PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar personne@personne.nl. PERSONNE B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

 

BEVEILIGING

 

PERSONNE B.V. neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. PERSONNE B.V. heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door PERSONNE B.V. of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door PERSONNE B.V. verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met PERSONNE B.V. via office@personne.nl

https://personne.nl is een website van PERSONNE B.V.

PERSONNE B.V. is als volgt te bereiken:

Adres: Ceresstraat 13 4811 CA Breda
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 80339859
Telefoon: 085-130 69 40
E-mailadres: office@personne.nl

 

KLACHTEN

 

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door PERSONNE B.V., verzoekt PERSONNE B.V. je om zo snel mogelijk contact met PERSONNE B.V. op te nemen via office@personne.nl. PERSONNE B.V. zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

 

WIJZIGINGEN

 

PERSONNE B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.